ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


กำหนดวัน/เวลา ของสถานศึกษาต่างๆ ที่จองค่ายบริการไว้แล้ว article

1. โรงเรียนบ้านโพธิ์  ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี (สพป.อบ.4)
    กำหนดจัดกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี
    ประจำปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2555 (หลักสูตร 2 คืน 3 วัน)
    ณ  ค่ายลูกเสือวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
    รายละเอียด/การเข้าค่ายลูกเสือ
    1.1 ลูกเสือ-เนตรนารี   จำนวน    102  คน
    1.2 ผู้กำกับลูกเสือฯ    จำนวน      10  คน
    1.3 พี่เลี้ยงลูกเสือ       จำนวน        -   คน
                                  รวมทั้งสิ้น    112  คน

    (ผู้ติดต่อสั่งจอง  ครูสนอง  อุทคำกอง โทร. 08-9280-5816,  
     ครูคำแสน  มณีสุข  โทร. 08-0002-3544 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554) ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสป้องกันสแปม CAPTCHA Image

 *ข่าวสารจากสื่อมวลชน

นักศึกษาทางไกล สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ article
ค่ายบริการลูกเสือเพื่อจัดกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม article
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี ผลิตอีเอ็มน้ำและอีเอ็มบอลล์ ช่วยน้ำท่วม
นักศึกษา ปวส.1 แผนกวิชาประมง ออกฝึกงานในสถานประกอบการCopyright © 2011 All Rights Reserved.

บริษัท ....................................................
ที่อยู่ :  เลขที่ ..........................................เขต :  ................. แขวง : ........................
จังหวัด :................     รหัสไปรษณีย์ : ..............
เบอร์โทร :  .................     มือถือ :  ......................
อีเมล : ..........................................................
เว็บไซต์ : ........................................................